Irfz44v

Irfz44v

10 шт./лот IRFZ44V New Spot TO-220 60V
174,79 руб.
В наличии
5 шт. IRFZ44V TO-220 60V
117,30 руб.
В наличии
10 шт./лот IRFZ44V New Spot TO-220 60V
260,24 руб.
В наличии
5 шт. IRFZ44V TO-220 60V
117,30 руб.
В наличии
10 шт. IRFZ44V
10 шт. IRFZ44V
528,24 руб.
В наличии
Оригинал 5 шт./IRFZ44V TO-220 60V
118,85 руб.
В наличии
10 шт. IRFZ44V TO-220 IRFZ44VPBF TO220
123,37 руб.
В наличии
10 шт. IRFZ44V
10 шт. IRFZ44V
310,73 руб.
В наличии
10 шт. IRFZ44V TO-220 irfz44vpf TO220
110,31 руб.
В наличии
10 шт. IRFZ44V TO-220 IRFZ44VPBF TO220
121,18 руб.
В наличии
50 шт. IRFZ44VPBF IRFZ44V IRFZ44
1 057,26 руб.
В наличии
MeiMxy 10 шт. IRFZ44V TO-220 IRFZ44VPBF TO220
140,33 руб.
В наличии
Оригинал 10 шт./IRFZ44V TO-220 60V
189,54 руб.
В наличии
10 шт.
348,79 руб.
В наличии
FZ44VS IRFZ44VS MOS 55A/60V N
318,50 руб.
В наличии
10 шт./лот IRFZ44V TO-220 60V
279,66 руб.
В наличии
10 шт IRFZ44V TO-220 IRFZ44VPBF TO220
145,27 руб.
В наличии
FZ44VS IRFZ44VS MOS 55A/60V N
318,50 руб.
В наличии

1.9632091522217